top of page
Team Jeenial ox.jpg

Vad är Etisk ridning?

Finns det något som heter Etisk ridning?

Ja! Hos oss får du lära dig att tänka ur hästens synvinkel. Vi har valt att följa något som heter LIMA i vår hästträning. LIMA står för Least Intrusive Minimally Aversive och talar om hur en tränare eller beeteendevetare väljer att arbeta för att uppnå ett utbildnings- eller beteendeförändringsmål. Här läggs fokuset på hur hästen upplever situtationen. En tränare som bygger sin träningsmetodik på LIMA använder minsta möjliga negativa förstärkning/tryck och eftergift i sin dagliga träning och använder sig i stället av positiv förstärkning/belöningsbaserad träning.

Vi är Sveriges ambassadörer i World Bitless Association

Med uppgift att sprida kunskap om bettlös ridning och körning.

Vi är medlemmar i Belöningsbaserad Hästträning I Sverige

Och utbildar oss kontinuerligt för andra tränare som arbetar belöningsbaserat. 

Vi kan lära dig grunderna i belöningsbaserad hästträning

  • Paus

  • Handmatning in och ut ur paus

  • Introducera target och markör

Vi finns på tränarlistan hos Belöningsbaserad hästträning i Sverige! 

bottom of page