top of page

Human to Horse, vår uppgift är att lära oss Hästiska

När vi börjar arbeta med hästarna, så har vi skaffat oss en god uppfattning om vad de är för typ av individer. Vi har lärt oss, utan att egentligen störa dem, vilka signaler de använder sig av, för att kommunicera med andra och på vilket sätt de gör det. Nu är det dags att bygga en relation, och det gör vi alltid från marken där vi låter hästarna få vara helt fria, så att de känner att de kan uttrycka sig fritt. Vår uppgift är, att lära oss individens speciella språk och att använda oss av det för att kunna prata tillbaka till dem.

Nu är det också dags att ta reda på vad just den här individen tycker om, och vad han eller hon inte gillar. Vi arbetar med belöningsbaserad träning, men en belöning behöver inte alltid vara godis. Vi uppmuntrar hästarna att bli självständiga och att lita till sin egen förmåga, och vi vill gärna ha diskussioner med dem om vårt träningsupplägg! För oss är det viktigast att de hela tiden tycker att det vi gör, är stimulerande, varierande och roligt, och vårt mål är att hästen ska känna sig duktig när vi avslutar.

Det här är det tredje steget, Human-Horse, i det vi kallar H3-metoden. Alla hästar är individer med olika erfarenheter, känslor och behov. I detta tredje och sista steget låter vi det alltid ta den tid som hästen behöver. När grunden och relationen är satt, så är det vår uppgift att se till att hästen är mentalt, fysiskt och tekniskt förberedd för sin uppgift. Mentalt kan det röra sig om att inte vara rädd för utrustning och miljöer, men också om att kunna hantera olika människotypers energier och beteenden. Fysiskt och tekniskt handlar det om att göra kroppen stark och uthållig för att undvika skador. Bra saker tar tid! Och det blir kanske inte alltid som man har tänkt sig från början. Det blir oftast bättre.

H3 står för H upphöjt till 3 och är en formel för en belöningsbaserad utbildningsmetod som skapar trygga och glada individer. Vi delar in utbildningsfaserna i tre steg, där det första steget Horse-Horse behandlar Hästen och dess grundtrygghet, tidigare erfarenheter, känslor och behov. I det andra steget använder hästen sitt språk och sina signaler för att ta kontakt med människan, vi kallar det steget för Horse to Human. I det tredje och sista steget är det människans tur lära sig Hästiska och prata tillbaka. Målet är alltid sammansvetsade Team, oavsett vad man vill hålla på med, vi anser att en bra grund och en bra relation är en förutsättning!

Visste du om, att Hästvälfärdsgruppen har uppmärksammat vårt arbete? Läs mer här!6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page