top of page

Human to Horse, Hästen tar kontakt

När en häst har varit på Akademin i ungefär tre månader, så brukar den ha landat. Flocken har satt sig, och nu är ofta han eller hon nyfikna på oss! Under den första tiden, har vi studerat hästen på avstånd för att se om han eller hon kan (inte självklart!) kommunicera med andra hästar och i så fall hur han eller hon går till väga. Det finns finns nämligen individuella skillnader.

Hästar som till exempel alltid fått gå själva och inte har övat på, att interagera med andra, får ofta svårigheter, de vet inte hur man gör helt enkelt. Men oftast finns ett varierat och intressant språkuttryck, och det språket kommer de att använda även gentemot oss. Det här är det andra steget, Horse-Human, i det vi kallar H3-metoden.

H3 står för H upphöjt till 3 och är en formel för en belöningsbaserad utbildningsmetod som skapar trygga och glada individer. Vi delar in utbildningsfaserna i tre steg, där det första steget Horse-Horse behandlar Hästen och dess grundtrygghet, tidigare erfarenheter, känslor och behov. I det andra steget använder hästen sitt språk och sina signaler för att ta kontakt med människan, vi kallar det steget för Horse to Human. I det tredje och sista steget är det människans tur lära sig Hästiska och prata tillbaka. Målet är alltid sammansvetsade Team, oavsett vad man vill hålla på med, vi anser att en bra grund och en bra relation är en förutsättning!

Visste du om, att Hästvälfärdsgruppen har uppmärksammat vårt arbete? Läs mer här!

3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page