top of page

Vad är Etisk hästhållning?

Etisk hästhållning är att utgå från hästens välfärd i högre grad för att skapa friskare hästar. Det innebär att alla hästar dagligen har möjlighet att utföra sina naturliga beteenden, får en träning och arbetsmiljö som vilar på aktuell forskning både gällande inlärning och fysisk uppbyggnad, ska tas hand om av människor som har kunskap om hästens emotionella, fysiologiska och individuella behov, ska få förebyggande hälsovård och mötas på ett ökat

etiskt förhållningssätt. 

Vi genomgår just nu en certifiering i etisk hästhållning på vår utbildningsmetod som vi kallar H3-metoden. Här får du som är elev hos oss, insikt i vad det innebär. Vi hoppas det föder tankar och funderingar hos dig!

© Etisk Hästhållning, EHH 2021

bottom of page