Etisk hästhållning

Vad är etisk hästhållning?

Etisk hästhållning är att utgå från hästens välfärd i högre grad för att skapa friskare hästar. Det innebär att alla hästar dagligen har möjlighet att utföra sina naturliga beteenden, får en träning och arbetsmiljö som vilar på aktuell forskning både gällande inlärning och fysisk uppbyggnad, ska tas hand om av människor som har kunskap om hästens emotionella, fysiologiska och individuella behov, ska få förebyggande hälsovård och mötas på ett ökat

etiskt förhållningssätt. 

Vi genomgår just nu en certifiering i etisk hästhållning på vår utbildningsmetod som vi kallar H3-metoden. Här får du som är elev hos oss, insikt i vad det innebär. Vi hoppas det föder tankar och funderingar hos dig!

© Etisk Hästhållning, EHH 2021

I vårt Team ingår många duktiga externa samarbetspartners!

Hos oss
kan du få hjälp med: 

Hovvård.jpg
Vi har hela hästen i fokus.jpg
Heidi Vineke.jpg
Kommunikation.jpg
Utrustning.jpg
Ryttarhälsa.jpg

H3-metoden

Vår utbildningsmetod heter "H3" och står för H upphöjt till 3, en formel för en belöningsbaserad utbildningsmetod som skapar trygga och glada individer.

I H3-metoden lägger vi fokus på att utbilda människorna i hästarnas språk och beteenden och i förståelsen för hur mycket vi påverkar dem. Metoden ökar också förståelsen för, att hästen måste vara lika förberedd som du är inför en uppgift. Vi delar in utbildningsfaserna i tre steg, där det första steget Horse to Horse behandlar Hästen och dess grundtrygghet, tidigare erfarenheter, känslor och behov. I det andra steget använder hästen sitt språk och sina signaler för att ta kontakt med människan, vi kallar det steget för Horse to Human. I det tredje och sista steget Human to Horse, är det människans tur lära sig Hästiska och prata tillbaka. Du kan läsa mer om H3-metoden på Akademin för Beridet bågskytte!

Målet är alltid sammansvetsade Team, oavsett vad man vill hålla på med,

vi anser att en bra grund och en bra relation är en förutsättning!